Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayladığı elektrik üretim projesinde yer alan kaynaktan farklı bir enerji kaynağının kullanması halinde ilgili tüzel kişiliğe, YEKDEM kapsamındaki hak edişleri, geçmiştekiler de dahil olmak üzere geriye dönük fatura edilebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik ile diğer iki yönetmelikte yaptığı değişiklikler ve bir Kurul kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YEKDEM kapsamındaki onaylanmış elektrik üretim projesinde yer alan kaynaktan farklı bir enerji kaynağının kullanıldığının belirlenmesi halinde, ilgili dağıtım şirketi söz konusu durumu 3 iş günü içinde kuruma bildirecek ve kurum dosyayı değerlendirmeye alacak.

İhlali belirlenen tüzel kişiler, Kurul kararıyla içinde bulunulan yıl da dahil olmak üzere, YEKDEM kapsamından çıkartılacak. Aynı zamanda, geçmişe dönük olarak YEKDEM kapsamında bulunduğu her bir uzlaştırma dönemi için kendilerine ödeme yapılan birim fiyatla ilgili uzlaştırma dönemi piyasa takas fiyatı ve sistem marjinal fiyatından küçük olan arasındaki fark ve ilgili uzlaştırma dönemi üretim miktarları kullanılarak hesaplanan bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek, katılımcıya fatura edilecek.

EPDK Yönetmeliğin bazı maddelerini ise yürürlükten kaldırdı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte yer alan, lisans sahiplerinin, LPG’nin temini ve satışına yönelik tesislerindeki kantar, baskül, sayaç ve dispenser donanımın bakım, ayar ve muayenesini yapma, bu amaçla rapor tutma ve bu raporları muhafaza etmekle ilgili yükümlülük getiren maddeyi de yürürlükten kaldıran EPDK, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin, dengeleme güç piyasası ve gün öncesi planlama kapsamındaki Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin alacağı olarak tahakkuk ettirilecek sıfır bakiye düzeltme tutarının hesaplandığı formülün 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren değiştirilmesine karar verdi.

EPDK ayrıca, Opet Petrolcülük AŞ’nin, depolama lisansı kapsamında Tekirdağ’da faaliyet gösteren Marmara Ereğlisi Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi’nin benzin ve motorin türleri için günlük depolama hizmet bedelini metreküp başına 26 kuruş, münferiden fiyatlandırılan hizmetler için alınacak yan hizmet fiyatını ise 27 kuruş olarak belirledi.

Şirketin teslim etme hizmet bedelleri ise 350 bin metrekübe kadar 63 kuruş, 350 bin ile 750 bin metreküp arası için 54 kuruş, 750 metrekübün üzeri için ise metreküp başına 2 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

 

(Kaynak : www.dunya.com)

Yenilenebilir enerji yönetmeliğinde değişiklik

Yenilenebilir enerji yönetmeliğinde değişiklik” üzerine 27.899 düşünce